Division wise District Wise List of Secondary, Federal and Apex Societies Due for Election for March 2014

     ವಿಭಾಗವಾರು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 2014ಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಫೆಡರಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಪಟ್ಟಿ
                                                                         ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಸಂಘದ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಫೆಡರಲ್ ಅಥವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫಿಸರ್ ಹೆಸರು ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ
                                                                          ಬಾಗಲಕೊಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ
1 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಬದಾಮಿ ತಾ.ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
2 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕ ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕ ಮಟ್ಟದ್ದು  ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
3 ಬಾಗಲಕೋಟೆ ರೈತರ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ರನ್ನನಗರ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ  ತಾಲೂಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು  ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
4 ಬಾಗಲಕೋಟ ಬನಹಟ್ಟಿ ಸಹಕಾರ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿ ನಿ., ಬನಹಟ್ಟಿ   ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
                                                            ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
5 ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕ ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಾ  ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
6 ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ತೇಜನ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಚಂದರಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
7 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಹಕಾರಿ ಹತ್ತಿ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿ ನಿ., ಪಂತ ಬಾಳೆಕುಂದ್ರಿ ತಾಲೂಕ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
8 ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕ ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಸಂಕೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಾ  ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
9 ಬೆಳಗಾವಿ ದಿ.ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
10 ಬೆಳಗಾವಿ ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರ ನಿಯಮಿತ ಸಂಕೇಶ್ವರ  ತಾಲೂಕಾ  ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
13 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕತ ಕೃಷಿ  ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸಹಕಾರಿ ನಿಯಮಿತ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಾ  ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
11 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿ., ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
12 ಬೆಳಗಾವಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಮಹಾ ಮಂಡಳ ನಿ., ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
                                                             ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
14 ವಿಜಾಪೂರ ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಲಿ., ಬಾಗೇವಾಡಿ   ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
15 ವಿಜಾಪೂರ ವಿಜಾಪೂರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿ., ವಿಜಾಪೂರ   ಫೆಡರಲ್    
                                                            ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ
16 ಧಾರವಾಡ ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಲಿ., ಧಾರವಾಡ   ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
17 ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪಾದಕರ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸ.ಸಂ.ನಿ., ರಾಯಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ   ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
18 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಾರರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕರಣ ಸ.ಸಂ.ನಿ., ಧಾರವಾಡ   ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
19 ಧಾರವಾಡ ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಲಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
20 ಧಾರವಾಡ ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಲಿ., ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ. ತಾ:ನವಲಗುಂದ   ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
21 ಧಾರವಾಡ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಸಂಸ್ಕರಣ ಮಾರಾಟ ಸ.ಸಂ.ನಿ., ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ. ತಾ:ನವಲಗುಂದ   ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
22 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿ., ಲಕ್ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ   ಫೆಡರಲ್    
23 ಧಾರವಾಡ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋಆಪ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಫೆಡರೇಶನ್, ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   ಫೆಡರಲ್    
24 ಧಾರವಾಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿ., [ಕೆ.ಓ.ಎಫ್.], ತಾಜನಗರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ   ಫೆಡರಲ್    
                                                              ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
25 ಗದಗ ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಲಿ., ರೋಣ ತಾ.ಮ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
26 ಗದಗ ಗದಗ ಕೋ-ಆಪ್. ಕಾಟನ್ ಸೇಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿ., ಗದಗ ತಾ.ಮ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
27 ಗದಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ ಕೋ-ಆಪ್. ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಲಿ., ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಜಿ.ಮಮೀ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
28 ಗದಗ ಮಲಪ್ರಭಾ ಕೋ-ಆಪ್. ಆಯಿಲ್ ಮಿಲ್ ಲಿ., ನರಗುಂದ ಜಿ.ಮ.ಮೀ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
29 ಗದಗ ಗದಗ ಕೋ-ಆಪ್. ಟೆಕ್ಸಟೈಲ್ ಮಿಲ್ ಲಿ., ಹುಲಕೋಟಿ ಜಿ.ಮ.ಮೀ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
30 ಗದಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ ಕೋ-ಆಪ್. ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಿಲ್ ಲಿ., ಹುಲಕೋಟಿ ಜಿ.ಮ.ಮೀ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
31 ಗದಗ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ರೈತರ ಸಹಕಾರ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿ ನಿ., ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ಜಿ.ಮ.ಮೀ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
32 ಗದಗ ನರಗುಂದ ತಾಲೂಕಾ ಸಗಟು ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾರಾಟ ಸ.ಸಂ.ನಿ., ನರಗುಂದ ತಾ.ಮ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
33 ಗದಗ ಕ್ರಾಫ್ ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಕೋ-ಆಪ್

ಸೊಸೈಟಿ ನಿ, ಹುಲಕೋಟಿ
ತಾ.ಮ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
                                                             ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
34 ಹಾವೇರಿ ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಮ್.ಎಸ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
35 ಹಾವೇರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋ-ಆಪ್ ಉಲನ್ ಟೆಕ್ಸಟೈಲ್ ಮಿಲ್ ಕಮದೋಡ ಜಿ.ಮೀ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
36 ಹಾವೇರಿ ರೈತರ ಸಹಕಾರಿ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿ ಹನಮನಮಟ್ಟಿ ಜಿ ಮೀ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
37 ಹಾವೇರಿ ದಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ರೈತರ ಸಹಕಾರ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿ ಕಮದೋಡ ತಾ:ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ಜಿ ಮೀ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
                                                             ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
38 ಕಾರವಾರ ದಿ.ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋ-ಆಫ್ ಹೋಲ್‍ಸೆಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಲಿ., ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
39 ಕಾರವಾರ ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಲಿ ಶಿರಸಿ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
40 ಕಾರವಾರ ಉ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಯೂನಿಯನ್ ಕೋಆಪ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿ., ಕುಮಟಾ. ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
                                                            ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಸಂಘದ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಫೆಡೆರಲ್ ಅಥವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫಿಸರ್ ಹೆಸರು ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ
                                                           ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ
1 ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯವಸಾಯೋತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ.ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
2 ದಾವಣಗೆರೆ ರೈತರ ಪಸಲುಗಳ ಪರಿವರ್ತನಾ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
                                                            ಕೊಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ
3 ಕೋಲಾರ ಕೋಲಾರ-ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿ., ಬೆಳಗಾನಹಳ್ಳಿ, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಫೆಡರಲ್    
4 ಕೋಲಾರ ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯವಸಾಯೂತ್ಪಾನ್ನ ಮಾರಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮಾಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ್ದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
5 ಕೋಲಾರ ಸವಿತಾ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ., ಕೋಲಾರ   ಫೆಡರಲ್    
                                                             ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
6 ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ., ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
7 ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ನಿ., ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಫೆಡರಲ್    
                                                           ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
8 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿ., ಚಿತ್ರದುರ್ಗ   ಫೆಡರಲ್    
9 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ ನಿ., ಚಿತ್ರದುರ್ಗ   ಫೆಡರಲ್    
10 ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ., ಚಿತ್ರದುರ್ಗ   ಫೆಡರಲ್    
                                                          ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ
11 ಬೆಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ವಸತಿ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ    
12 ಬೆಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಕುಕ್ಕುಟ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ, ದಂಡು, ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ    
13 ಬೆಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ    
14 ಬೆಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ. ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ    
15 ಬೆಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ. ಜೋಡಿರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ    
16 ಬೆಂಗಳೂರು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಫೆಡರಲ್    
17 ಬೆಂಗಳೂರು. ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್., ಬೆಂಗಳೂರು   ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ    
                                                       ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ
18 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ನೇಕಾರರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
                                                          ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ
19 ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ   ಫೆಡರಲ್    
             
                                                            ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಭಾಗ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಸಂಘದ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಫೆಡೆರಲ್ ಅಥವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫಿಸರ್ ಹೆಸರು ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ
                                                             ಬೆಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
1 ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಲಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ( ಕೆ.ಎಂ.ಎಫ್), ಬಳ್ಳಾರಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಳಗೆ ಫೆಡರಲ್    
                                                              ಬಿದರ ಜಿಲ್ಲೆ
2 ಬೀದರ್ ತಾ.ಓ.ಹು.ಮಾ.ಸ.ಸಂ.(ನಿ), ಔರಾದ (ಬಿ). ತಾಲೂಕ ಪಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
3 ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಯುನಿಯನ್ (ನಿ), ಬೀದರ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
                                                             ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ
4 ಗುಲ್ಬರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ, ನೆಹರು ಗಂಜ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
                                                              ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ
5 ಕೊಪ್ಪಳ ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕ ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
6 ಕೊಪ್ಪಳ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
                                                            ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
7 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
8 ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ //ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
9 ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ ಒಕ್ಕಲುತನ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಸಹಕಾರ   ಸಂಘ ನಿ., ದೇವದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ //ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕ ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
10 ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ ನಿ., ರಾಯಚೂರು   ಫೆಡರಲ್    
11 ರಾಯಚೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿ., ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
                                                             ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
12 ಯಾದಗಿರಿ ಸËರಾಷ್ಟ್ರ ಸೋಮನಾಥ ಸಿದ್ದಾಪೂರ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಮಟ್ಟದ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ. ಕಕ್ಕೇರಾ ತಾಲೂಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫೆಡರಲ್    
13 ಯಾದಗಿರಿ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಮಟ್ಟದ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿ ಹುಣಸಗಿ ತಾಲೂಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫೆಡರಲ್    
14 ಯಾದಗಿರಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿತರಣಾ ಕಾಲುವೆ ಮಟ್ಟದ ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಮಂಡಳÀ ನಿ. ಕೋಡೆಕಲ್ ತಾಲೂಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಫೆಡರಲ್    
                                                            ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಸಂಘದ ಹೆಸರು ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ, ಫೆಡೆರಲ್ ಅಥವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫಿಸರ್ ಹೆಸರು ಚುನಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ
                                                             ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ
1 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ., ಮಂಡ್ಯ   ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
2 ಮಂಡ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿ, ಗೆಜ್ಜಲಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
                                                            ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
3 ಮಂಗಳೂರು ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್, ಕೂಳೂರು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
4 ಮಂಗಳೂರು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ(ನಿ)., ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
5 ಮಂಗಳೂರು ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
6 ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಹಾ ಮಂಡಳ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
7 ಮಂಗಳೂರು ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್.ನಿ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಫೆಡರಲ್    
8 ಮಂಗಳೂರು ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ. ನಿ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಫೆಡರಲ್    
9 ಮಂಗಳೂರು ದ.ಕ.ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್.ನಿ, ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
10 ಮಂಗಳೂರು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ನಿ)., ತಾಲೂಕು ಕಛೇರಿ, ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
11 ಮಂಗಳೂರು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ(ನಿ)., ಸುಳ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯಿಕ ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
12 ಮಂಗಳೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ(ನಿ)., ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕಛೇರಿ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
                                                             ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ
13 ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿ., ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ  ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
                                                            ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
14 ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ನಿ., ಜನತಾ ಬಜಾರ್, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
                                                             ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ
15 ಉಡುಪಿ ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾರ್ಕಳ ತಾ.ಮ. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
                                                             ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ
16 ಹಾಸನ  ಟಿ.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ    
17 ಹಾಸನ  ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಫೆಡರಲ್    
18 ಹಾಸನ  ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ಯೂನಿಯನ್, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಫೆಡರಲ್    
19   ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮಹಾಮಂಡಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟ    

*Mentioned numbers are subject to change